Formació en lideratge amb perspectiva de gènere

Foto de Fauxels

Adreçada al personal directiu i als càrrecs que gestionen equips l’objectiu de la formació és incloure la perspectiva de gènere en el lideratge per tal que la comunicació sigui inclusiva i conscient.

La formació és presencial i es divideix en 3 sessions (9 hores en total) i està programada pels dies 4, 18 i 25 d’octubre de 9:30 a 12:30 hores en format presencial.

El contingut que es tractarà és el següent: 

  • El procés de socialització de gènere: estereotips i rols de gènere, micromasclismes i androcentrisme. Prendre consciència que totes les persones tenim biaixos inconscients de gènere, i entendre com afecten a la nostra vida quotidiana i la nostra pressa de decisions.
  • La igualtat a l’àmbit laboral: discriminacions directes i indirectes, segregació vertical i horitzontal, bretxa salarial i coresponsabilitat. Resum sobre el marc normatiu que afecta a les empreses.
  • Comunicació inclusiva i no sexista: el llenguatge, les imatges i el contingut. A través de dinàmiques de grup es prendrà consciència del nivell de normalització del contingut al que estem exposats.
  • Accions i indicadors de gènere: detecció de necessitats i implementació d’accions i indicadors de gènere al nostre equip o empresa. Es treballarà amb dinàmiques de grup sobre un pla d’acció a través de mapes mentals.

 Lloc: Centre de Can Maginàs, carrer de l’Hospitalet 25, Sant Feliu de Llobregat.

Desplaça cap amunt