Formació en Plans d’ Igualtat a les empreses

Arran de l’aprovació del Reial decret llei 6/2019 de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’ocupació, les empreses amb una plantilla de 50 a 100 persones estan obligades a presentar el pla d’ igualtat (data límit 7 de març de 2022).

Al llarg del primer trimestre de 2022 hem portat a terme 2 sessions informatives per aprofundir en la llei d’igualtat de gènere i conèixer  les obligacions que tenen les empreses en aplicar la llei, ajudes i passos a seguir per poder posar en marxa una política d’igualtat real en les empreses.

Objectius
  • Aprofundir en la llei d’igualtat de gènere i explicar les obligacions que tenen les empreses en aplicar la llei.
  • Conèixer ajudes existents per posar en marxa un pla d’igualtat.
  • Definir els passos a seguir per poder posar en marxa una política d’igualtat real en les empreses.
  • Desenvolupar la consciència de la importància de posar en marxa polítiques d’igualtat en les empreses.
Destinataris

Persones empresàries o responsables de RRHH o personal de comandament intermedi interessades en la igualtat de gènere i/o que volen implementar-la en la seva empresa.

Calendari

Data: 2 i 4 de març de 2022
Horari: 09:30 a 12:30 hores

Desplaça cap amunt