Les dones autònomes al Baix Llobregat

L’Observatori comarcal, analitza, per primera vegada, el perfil de les dones autònomes al Baix Llobregat.

Les dades són clares, tot i que cada cop hi ha més dones emprenedores al Baix Llobregat (amb un creixement del +0,7% en els darrers deu anys), segueixen sent minoria respecte als homes. Només el 35,6% dels autònoms eren dones l’any 2021. I la incidència entre les dones treballadores també és més baixa que entre els homes treballadors. És a dir, tan sols una de cada deu dones treballadores emprèn (10,1%) mentre que aquesta xifra arriba al 16,8% entre els homes treballadors. La mitjana d’edat de les 17.319 dones autònomes baixllobregatines és de 48 anys. El seu perfil sociodemogràfic ens indica que gairebé la meitat d’elles disposen d’estudis superiors (46,5%) i són majoritàriament d’origen espanyol (80,9%). Pel que fa al sector d’activitat, destaca el gran volum d’autònomes en el sector del comerç a l’engròs i al detall (27,4%) el que concorda amb la tipologia de ocupació majoritària: treballadores de restauració, personals i venedores (41,3%). El 20,6% de les autònomes tenen personal a càrrec i la majoria treballa al mateix municipi(34,2%) o província (59%).

Principals destacats:

  • Menys dones autònomes que homes. Només el 35,6% dels autònoms eren dones l’any 2021.
  • Una de cada deu dones treballadores emprèn (10,1%) mentre que aquesta xifra arriba al 16,8% entre els homes treballadors.
  • L’edat mitjana de les dones emprenedores és de 48 anys.
  • Gairebé la meitat de les dones autònomes disposen d’estudis superiors (46,5%) i aquest percentatge és clarament superior (+7,7%) al dels homes autònoms.
  • Un 19,3% de les autònomes han nascut a l’estranger. Destaquen les d’Amèrica del Sud (34,2%) i les asiàtiques (31,0%), sent aquestes últimes un col·lectiu on destaca la presència de dones per sobre de la dels homes.
  • Comerç concentra gairebé tres de cada deu dones autònomes (27,4%). Aquest percentatge és 7,3pp superior al dels homes autònoms.
  • Un 17,7% de les dones autònomes són professionals científiques i intel·lectuals (un 7,1pp més que els homes).
  • El 20,6% de les dones emprenedores té personal a càrrec.
  • Un 34,2% de les autònomes realitza la seva activitat en el mateix municipi en el que viu i un 59% a la mateixa província.

En conclusió, les dones emprenedores encara són minoria i tenen un perfil molt determinat. Tanmateix, les seves casuístiques sembla que són diferents a les dels homes ja sigui per a les seves expectatives laborals o per als reptes als que s’enfronten. En definitiva, les xifres mostren com encara hi ha un llarg camí a recórrer pel que fa a les dones autònomes.

Desplaça cap amunt